Inschrijfformulier 2020

Bookingsform:

Remarks:

- een formulier per persoon

- one form for each person.

- * Verplicht /  Required!      

Version ASP.Net 2020-01-01, Ptf02
NVG-reserveringsnummer, zie uw uitnodigingsbrief, anders niets invullen.
See your invitation letter, otherwise nothing
   Please only Numbers, max. 5 digits  
Voornaam / First Name: *
Voorvoegsel / Insertion:
Achternaam / Surname: *
Adres / Address: *
Huisnummer / Number: *
Postcode / Zipcode: *
Woonplaats / Town: *
Provincie / Province: *
Land / Country: *
Geboortedatum / Day of birth: DD-MM-YYYY       Example 23-02-1958 *
Geslacht / Sex: *

Afstand / Distance:


*
Lid van WSV de Veldlopers: *
Hoeveelste jaar neemt u deel aan deze tocht / How many years you take part: *
Vereniging / Club:      
Erkende Wandelsport Bond / Recognized Walking Association:
Telefoon / Telephone             Preferred Mobile number only Numbers, max. 15 digits  
Hoe heeft u ons gevonden / How did you find us:  
E-mail adres / E-mail address:  
E-mail adres nogmaals / E-mail address again: *
   
Bij het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgenomen in onze database